Demo proizvoda

Vaginalni pH: samomjerni uređaj za pravovremenu dijagnostiku poremećaja

Dijagnostička učinkovitost novog uređaja za brzo testiranje Candida ablicans i važnost nekih faktora rizika od vulvovaginalne kandidijaze u gradu Mosulu

Vaginalni pH kao marker

Papidna i jednostavna dijagnostika za SPI

Globalna strategija za prevenciju i kontrolu spolno prenosivih infekcija

Od klupe do kreveta_ Postavljanje puta za prijevod poboljšane dijagnostike spolno prenosivih bolesti u pružanje zdravstvene skrbi u svijetu u razvoju

Smjernice za liječenje spolno prenosivih bolesti 2010