Demonstracije proizvoda

 Vaginalni pH: uređaj za samostalno mjerenje za pravodobnu dijagnostiku poremećaja

Dijagnostička učinkovitost novog uređaja za brzo testiranje Candida ablicans i važnost nekih čimbenika rizika od vulvovaginalne kandidijaze u gradu Mosulu

PH vagine kao biljeg

Papidna i jednostavna točka dijagnostike skrbi za spolno prenosive bolesti

Globalna strategija za prevenciju i kontrolu spolno prenosivih infekcija

Od klupe do kreveta_ Postavljanje puta za prevođenje poboljšane dijagnostike SPI u pružanje zdravstvene zaštite u zemljama u razvoju

Smjernice za liječenje spolno prenosivih bolesti 2010