SARS-CoV-2 RT-PCR

  • Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit

    Novi Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex PCR komplet u stvarnom vremenu

    Novi koronavirus je RNA virus koji se sastoji od proteina i nukleinskih kiselina. Virus napadne tijelo domaćina (čovjeka), uđe u stanice putem mjesta vezanja odgovarajućeg receptora ACE2 i replicira se u stanicama domaćina, uzrokujući da imunološki sustav čovjeka reagira na strane uljeze i stvara specifična antitijela. Stoga se nukleinske kiseline u bočici i antigeni te specifična antitijela protiv novog koronavirusa teoretski mogu koristiti kao specifični biomarkeri za otkrivanje novog koronavirusa. Za otkrivanje nukleinske kiseline najčešće se koristi RT-PCR tehnologija.

    Multiplex Real-Time PCR Kit za novi koronavirus (SARS-CoV-2) namijenjen je kvalitativnoj detekciji virusne RNA SARS_CoV-2 ekstrahirane iz nazofaringealnih briseva, orofaringealnih briseva, sputuma i BALF-a od pacijenata u vezi s FDA / CE IVD sustav za ekstrakciju i gore navedene imenovane PCR platforme.

    Komplet je namijenjen laboratorijski obučenom osoblju