Test za vibrio koleru O1

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Test O1 na kolebru vibrio

    UVOD Epidemije kolere, uzrokovane serotipom V.cholerae O1, i dalje su razarajuća bolest od ogromnog globalnog značaja u mnogim zemljama u razvoju. Klinički, kolera može varirati od asimptomatske kolonizacije do ozbiljnog proljeva s velikim gubitkom tekućine, što dovodi do dehidracije, poremećaja elektrolita i smrti. V. kolere O1 uzrokuju taj sekretorni proljev kolonizacijom tankog crijeva i stvaranjem snažnog toksina kolere, zbog kliničkih i epidemioloških ...