Fetalni brzi test na fibronektin

  • Fetal Fibronectin Rapid Test Device

    Uređaj za brzi test fetalnog fibronektina

    Fetalni uređaj za brzo testiranje fibronektina 500160 Uzorak: Bris Jezik: engleska Verzija: 01 Datum stupanja na snagu: 2015-05 Samo za profesionalnu in vitro dijagnostičku upotrebu. POTREBNA UPOTREBA StrongStep® PROM test je vizualno interpretirani imunokromatografski test namijenjen korištenju za kvalitativno otkrivanje fetalnog fibronektina u cervikovaginalnim sekretima. Prisutnost fetalnog fibronektina u cervikovaginalnim sekretima između 22 tjedna, 0 dana i 34 tjedna, 6 dana trudnoće je ...