Test vibrio kolere O1 / O139

  • Vibrio cholerae O1-O139 Test

    Test na koleru Vibrio O1-O139

    UVOD Epidemije kolere, uzrokovane serotipom V.cholerae O1 i O139, i dalje su razarajuća bolest od ogromnog globalnog značaja u mnogim zemljama u razvoju. Klinički, kolera može varirati od asimptomatske kolonizacije do ozbiljnog proljeva s velikim gubitkom tekućine, što dovodi do dehidracije, poremećaja elektrolita i smrti. V.cholerae O1 / O139 uzrokuju ovaj sekretorni proljev kolonizacijom tankog crijeva i stvaranjem moćnog toksina kolere, zbog kliničkih i ...