Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia

    Giardia lamblia

    NAMJENA UPOTREBA Uređaj za brzo testiranje antigena StrongStep® Giardia lamblia Antigen (Feces) brzi je vizualni imunološki test za kvalitativno, pretpostavljeno otkrivanje Giardia lamblia u ljudskim uzorcima fekalija. Ovaj komplet namijenjen je kao pomoć u dijagnozi infekcije Giardia lamblia. UVOD Parazitarne infekcije ostaju vrlo ozbiljan zdravstveni problem širom svijeta. Giardia lamblia najčešća je protozoa za koju je poznato da je odgovorna za jedan od glavnih uzroka teškog proljeva u ljudi, ...