Izjava o varijantnim virusima

Analiza poravnanja sekvenci pokazala je da mjesto mutacije varijante SARS-CoV-2 uočeno u Ujedinjenom Kraljevstvu, Južnoj Africi i Indiji trenutačno nije u projektiranoj regiji primera i sonde.
StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex PCR komplet u stvarnom vremenu (detekcija za tri gena) može pokriti i otkriti mutantne sojeve (prikazano u sljedećoj tablici) bez utjecaja na trenutačnu učinkovitost.Budući da nema promjene u području sekvence detekcije.


Vrijeme objave: 03.12.2021